Parlament Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego
Prawa Narodów Rdzennych Jesteśmy Jednością
Sławianie Godność i Przynależność

Kim jesteśmy

Ludność Rdzenna

Jesteśmy żywymi ludźmi, z przyrodzonymi uniwersalnymi prawami do życia, wolności i samostanowienia.

Jesteśmy ludźmi, którzy budzą się z letargu niewiedzy, zależności terytorialnych i politycznych.

Czujemy się tym samym - w obowiązku sumienia - do otwartego wyrażania naszej przynależności rdzennej, a w szczególności tożsamności rodowej i kulturowej. Obudziliśmy się z letargu zmian geopolitycznych i przyszedł dla nas czas na zrozumienie, kim jesteśmy. Wstajemy z kolan i zaczynamy korzystać z naszej wolnej woli.

Jako żywi, rdzenni ludzie - będący rdzeniem tych ziem, dziećmi Ojca Stwórcy i Świętej Matki Ziemi - sięgamy po zawarowane dla nas przyrodzone prawa i prawa naturalne do wolności.

Nasz czas, energia, szczęście, życie i samorozwój są naszymi przywilejami, które determinują nasze rozumienie natury Wszechświata.

Po okresie walki o nasze prawa przyszedł czas na stanowienie ich w pokoju i miłości, co dla nas jest czasem transformacji zgodnej z mechaniką gwiazd i kreacji boskiej. Właśnie z tego względu - uświadomiwszy sobie, czym jest czas, który nadszedł - stajemy, jako rozumni ludzie, na drodze wiodącej do przywrócenia naturalnego porządku rzeczy otaczajacego nas Uniwersum.

Naszą powinnością jest nieść pokój i miłość, budzić i pielęgnować cud naszego życia i życia naszych rodzin, budować nasz dobrostan i dobrobyt, swój własny i naszych rodów.

Prawem niezbywalnym i nienegocjowalnym jest prawo naturalne, które nas wszystkich obowiązuje - zapisane jest ono u każdego w sercu i w duszy - jako poczucie miłości, jedności, współczucia i sumienia.

Na co dzień stykamy się z dyskryminacją naszego statusu i próbą ponownej psychicznej, ale i fizycznej asymilacji ze strony ludzi i grup nierozumiejących naturalnego porządku doczesnego Świata.

Mimo iż nasze prawa zostały spisane i przyjęte - między innymi przez Powszechną Deklaracje Praw Człowieka - są one zupełnie poza percepcją i zrozumieniem „urzędników” i „sędziów”, którzy nie potrafią w rozumny sposób interpretować zalezności pomiędzy prawem naturalnym a prawem stanowionym, obszarowo i administracyjnie.

Naszą powinnością jednakże jest stanie w prawdzie i kroczenie drogą ku wolności każdej z żywych istot ludzkich.

Jako potomkowie rodów ludzkich i spadkobiercy ich kultury zbieramy się, jak dawniej to robiono na wiecach i korzystamy z wiedzy i poczucia sprawiedliwości oraz sumienia naszych dziadów w Radzie Starszych (Starszyźnie).

Parlament

Parlament Ludności Rdzennej
Narodu Sławiańskiego ©


Parlament Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego © (Rada Starszych / Starszyzna) powstał prawomocnie w ramach prawa do samostanowienia Narodów z oddolnej inicjatywy wielopokoleniowych i wielowiekowych Rodów Sławiańskich.

Zadaniem Parlamentu - oprócz dbania o warunki rozwój, ochronę, a także trzymanie w pieczy dobytek kulturowy Rdzennej Ludności Narodu Sławiańskiego - jest także reprezentowanie Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego na arenie międzynarodowej, także w kontaktach z rządami administracji państwowej.

Nasze prawa

Warto wiedzieć

Deklaracja o Prawach Ludności Rdzennej (akt polityczny)

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH)

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Konwencja UNESCO 2002 ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Znaczące są także wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka potwierdzające nasze prawa - jako istoty żywe podlegamy pod prawo naturalne, natomiast fikcyjne twory (osoby prawne, osoby fizyczne) podlegają jurysdykcji prawa morskiego - wytworu ludzkiej wyobraźni

Sądownictwo arbitrażowe - UNCITRAL

Obecna administracja rządu RP nie uwzględniła nas - Ludności Rdzennej - w swoich regulaminach i przepisach, dlatego też, działając na podstawie praw przyrodzonych i niezbywalnych oraz międzynarodowego prawa, jesteśmy zobowiązani, jako alodialni właściciele tych ziem, wobec naszych przodków oraz wobec naszych potomków, do przywrócenia ładu i porządku w naszych społecznościach.

Dekret Aleksander Macedońskiego 324 rok p.n.e.

Walor

Identyfikujący dokument wydawany przez Parlament Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego ©.Parlament


WALOR Awers


Dokument urzędowy
 • Dokument spełniający najwyższe standardy zabiezpieczeń.
 • Zgodny z międzynarodowym prawem do samostanowienia Ludów Rdzennych.
 • Zawiera pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do ustalenia tożsamości wobec urzędów państwowych i międzynarodowych.
Parlament


WALOR Rewers


Dokument urzędowy
 • Dokument spełniający najwyższe standardy zabiezpieczeń.
 • Zgodny z międzynarodowym prawem do samostanowienia Ludów Rdzennych.
 • Zawiera pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do ustalenia tożsamości wobec urzędów państwowych i międzynarodowych.
Parlament


WALOR Awers


Dokument wewnętrzny
 • Dokument spełniający najwyższe standardy zabiezpieczeń.
 • Zgodny z międzynarodowym prawem do samostanowienia Ludów Rdzennych.
 • Zawiera dane identyfikacyjne do identyfikacji i komunikacji wewnątrz społeczności Ludów Rdzennych.
Parlament


WALOR Rewers


Dokument wewnętrzny
 • Dokument spełniający najwyższe standardy zabiezpieczeń.
 • Zgodny z międzynarodowym prawem do samostanowienia Ludów Rdzennych.
 • Zawiera dane identyfikacyjne do identyfikacji i komunikacji wewnątrz społeczności Ludów Rdzennych.